Bu destekle ne kazanırsın?
 1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?

- Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;
   Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’sini,  
1 milyon dolara kadar veriyoruz.
   Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’sini, 
250 bin dolara kadar karşılıyoruz
   Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat
 masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’sini, 
150 bin dolara kadar ödüyoruz   
- Bir projenle başvurabileceğin bu desteği istediğin 

kadar tasarımcı ya da mühendis için alabilirsin. 
İstersen bunların iki tanesi de
 yabancı uyruklu olabilir.
- Üç yıllık projen boyunca destek alabilirsin.

Hatta bu desteği 5 yıla da çıkarabiliriz.     
Bilmen gerekenler
2. Bilmen Gerekenler

- Projeni hazırlayıp Bakanlığa başvurman

ve inceleme sonrasında destek kapsamına 
alınınca harcamalarını yapıp belgelerini üyesi 
olduğun ihracatçı birliğine götürmen yeterli.


Adım adım tasarım desteği
3. Adım adım tasarım desteği
Başvuru belgeleri
4.Başvuru Belgeleri

Destek kapsamına alınmak için gerekli belgeler: 
1.  Dilekçe
2. Başvuru formu 
3. Taahhütname 
4. Beyanname 
5. Kapasite Raporu
6. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet göstermeyen şirketler için;
Ticaret Sicili Gazeteleri 
İmza Sirküleri 
Başvuru belgeleri
4.Başvuru Belgeleri
Paranızı almak için gerekli belgeler:
1- TASARIMCI, MODELİST VE MÜHENDİS İSTİHDAMI GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ
2- ALET, TEÇHİZAT, MALZEME VE YAZILIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ
İstihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis giderlerine ilişkin;
Alet, teçhizat ve malzeme giderlerine ilişkin;
1.  İş sözleşmesi
2.  Taahhütname 
3.  Ücret bordrosu
4.  Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve hizmet belgeleri
5.  İstihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendisin eğitim
durumunu/ mesleki kuruluşa üyeliğini gösteren belge

6.  Maaş ödeme belgesi 1.  Fatura
2.  Ödeme belgesi
3.  Alet, teçhizat, malzemelere ilişkin fotoğraflar

Yazılım giderlerine ilişkin;
4.  Sözleşme

5.  Fatura
6.  Ödeme belgesi

7.  Taahhütname


Başvuru belgeleri
4.Başvuru Belgeleri 
İŞ SEYAHATİ GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ 
 WEB SİTESİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GİDERLERİN DESTEKLENMESİ
 
1. Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

· Elektronik bilet
· Biniş kartı
· Banka dekontu
1. Fatura
2. Ödeme belgesi
3. Web sitesine ait arayüz çıktıları


2. Uluslararası veya şehirler arası ulaşım tren, gemi veya otobüs ile yapılırsa, bilet
3. Yurt Dışı Seyahat Değerlendirme Raporu 


Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir?
5. Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir ?

Sana 3 farklı şekilde yardımcı olabiliriz.

- Destekle ilgili genel soruların için çağrı merkezimiz:

0850 808 04 04 

- Dosyanı inceleyecek kişilerin telefon numaraları:

Telefon numaralarını indirmek için tıkla    

- İstersen sorularını aşağıdaki mail adresine iletebilirsin:

markalasma@ekonomi.gov.tr

İlgili mevzuatı indirmek için tıkla