Bu Destekle Ne Kazanırsın?
1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?

- Mal satmak üzere olduğun küresel bir firmanın senden istediği ürün standardı; 

      yeni makine almanı,
      yeni yazılımlar kurmanı,             
      ürünlerinin kalitesini gösteren belgeler almanı 
gerektiriyor.


İşte bütün bu masraflarının %50’sini, 
1 milyon dolara kadar karşılıyoruz. 


Bilmen gerekenler
2.Bilmen Gerekenler

- Küresel firmaya tedarik edilecek ürünün ara malıysa, 

    Örneğin, küresel bir beyaz eşya firmasına buzdolabı değil, rezistans; 
    küresel bir otomotiv firmasına araba değil, araba farı satacaksan 


- Satışı Türkiye’den yurt dışına yapacaksan,

    İster daha önce çalışmadığın küresel bir firmanın tedarikçisi ol, 
    ister halihazırda çalıştığın küresel bir firmana yeni ürün tedarik et. 


Bu koşullarda bir defaya mahsus olmak üzere bu kolay desteğimizden  
yararlanabileceksin. 


Sadece bu firmanın küreselliğinden emin olmamız gerek.


- Uzmanlarımız bunu değerlendirirken bazı kriterleri dikkate alacak:

   Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir
   Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir
   Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir. Adım adım KTZ desteği
3. Adım adım KTZ desteğiBaşvuru Belgeleri (KTZ Yetkinlik Projesi Başvurusu)
4. Başvuru Belgeleri
(KTZ Yetkinlik Projesi Başvurusu)


1 Ocak 2021 tarihinden sonra Küresel Tedarik Zinciri 
(KTZ)
Yekinlik Projelerine başvuru belgelerini Destek Yönetim Sistemi
(DYS) üzerinden, çevrimiçi olarak alıyoruz.

Bunun için DYS üzerinden Bakanlığımıza sunman
gerekenler, şu belgeler:


1. Kapasite Raporu
2. Sanayi Sicil Belgesi
3. İmza Sirküleri 
4. Ticaret Sicil Gazetesi/Hazirun Cetveli 
5. Tedarikçisi olunacak şirketle olan iş ilişkinizi gösteren aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
Küresel firmadan tedarikçi olunacak ürünün detayı ile söz konusu ürünün sipariş miktarı ve tutarını ifade eden açıklayıcı bir yazı ( niyet mektubu, sözleşme vb.).
Eğer küresel firma şirketinizi denetlemişse denetim sonuç raporu ve denetim sonuç raporu sonrası muhtemel iş ilişkisi olacağını kanıtlayan belge, sözleşme
6.Proje kapsamında talep edilen giderlere ilişkin proforma faturalar
7.Proje kapsamında talep edilen giderlere ilişkin açıklayıcı bilgi (neden gerekli, ne için kullanılacak vs.)

Eğitim, Danışmanlık, Müşteri ziyareti desteği
Eğitim/Danışmanlık/Müşteri Ziyareti Faaliyetine İlişkin Destek Ödemelerini Alman için DYS Üzerinden Sunacağın Belgeler

1 Ocak 2021 tarihinden sonra Küresel Tedarik Zinciri (KTZ)
Yekinlik Projeleri kapsamında eğitim/danışmanlık/müşteri ziyareti
faaliyetlerine ilişkin destek ödeme belgelerini, Destek Yönetim Sistemi
(DYS) üzerinden, çevrimiçi olarak alıyoruz.

Bunun için DYS'ye yüklemen gereken, şu belgeler:
1. Eğitim/Danışmanlık Faaliyetine İlişkin Detaylı Bilgi
2. Sözleşme/Hizmet Fiyat Listesi
3. Eğitmen/Danışman Kuruluş Tarafından Düzenlenen Fatura
veya Ödemeyi Tevsik Edici Belge
4. Eğitim/Danışmanlık Faaliyetine İlişkin Ödeme Belgesi
(dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb.
bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir.)
5. Müşteri Ziyareti faaliyetinin proje sahibi tedarikçi şirket tarafından
uçakla yapılması durumunda:        
6. Ulaşımda kullanılan bilet
7. Konaklama harcaması belgesi    

8. Ticaret Sicil Gazetesi
9. SGK bildirgesi
10. Müşteri ziyareti faaliyetine ilişkin fotoğraf, kartvizit vb. belgeler
11. İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen
belgelerin tercümeleri
12. Ortak Belgeler
a) İmza Sirküleri,
b) Ticaret Sicil Gazetesi/Hazirun Cetveli,
c) Kapasite Raporu/Faaliyet Belgesi,
ç) Sanayi Sicil Belgesi)
Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir?
5. Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir ?

Sana 3 farklı şekilde yardımcı olabiliriz.

- Destekle ilgili genel soruların için çağrı merkezimiz:

0850 808 04 04 

- Dosyanı inceleyecek kişilerin telefon numaraları:

Telefon numaralarını indirmek için tıkla   

- İstersen sorularını aşağıdaki mail adresine iletebilirsin:

kobiihr@ticaret.gov.tr

İlgili mevzuatı indirmek için tıkla