Bu Destekle Ne Kazanırsın
 1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?

- Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje 
süresince;

   Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’sini,  
Proje başına veya aynı anda 10 kişiye kadar 5.429.000 TL'ye kadar,
   Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’sini, 
proje başına 2.714.000 TL'ye kadar,
   İnternet sitesi üyeliklerinin %50’sini, 
904.000 TL'ye kadar ödüyoruz.   
- Üç yıllık projen boyunca destek alabilirsin.
Hatta bu desteği 5 yıla da çıkarabiliriz.      


 
 


Bilmen Gerekenler
2. Bilmen Gerekenle
 
- Proje için gerekli belgeleri
  DYS üzerinden ileterek başvurman ve
  inceleme sonrasında destek kapsamına
  alınınca harcamalarını yapıp belgelerini
  DYS üzerinden iletmen yeterli.

Adım Adım Tasarım Desteği

3. Adım Adım Tasarım Desteği

Başvuru Belgeleri
Başvuru Belgeleri
Destek kapsamına alınmak için gerekli belgeler:    
1.  SGK Bildirgeleri.
2. Proforma Faturalar ve Tercümesi.
3. Beyanname.
4. Kapasite Raporu.
5. Ticaret Sicili Gazeteleri 
6. Sicil Tasdiknamesi
Başvuru Belgeleri

Başvuru Belgeleri

TASARIMCI, MODELİST VE MÜHENDİS İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

İstihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis giderlerine ilişkin;

1. İş Sözleşmesi.

2. Taahhütname.

3. Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve hizmet belgeleri. 

4. İstihdam edilen tasarımcı/modelistin/mühendisin eğitim durumunu gösteren belge.

5. Ücret Bordosu.

6. Maaş Ödeme Bordosu.

 

 

 

Başvuru Belgeleri
Başvuru Belgeleri
 
ALET, TEÇHİZAT, MALZEME VE YAZILIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ
 
Alet, Teçhizat ve Malzeme Giderlerinin Desteklenmesi;      Yazılım Giderlerine İlişkin;      
 
1. Fatura.                                                                       1. Sözleşme. 
2. Ödeme Belgesi.                                                          2. Fatura.
3. Alet, teçhizat ve malzemelere ilişkin fotoğraflar.             3. Ödeme belgesi.
4. Taahhütname.                                                            4. Taahhütname.
 


Başvuru Belgeleri

 

 

INTERNET SİTESİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GİDERLERİN DESTEKLENMESİ

1. Fatura 

2. Ödeme Belgesi

3. İnternet sitesine ait arayüz çıktıları

Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir?
4. Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir ?
 
Sana 2 farklı şekilde yardımcı olabiliriz.
 
- Destekle ilgili genel soruların için çağrı merkezimiz:
0850 808 04 04 
- İstersen sorularını aşağıdaki mail adresine iletebilirsin:
markalasma@ticaret.gov.tr
İlgili mevzuatı indirmek için tıkla