Bu Destekle Ne Kazanırsın?

1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?

Uluslararası nitelikteki sanal fuar katılımlarında masrafların
%50’si Bakanlığımızca karşılanır.

Ödeme işlemleriyle ilgilenmene gerek kalmaz.

 

Bilmen Gerekenler

2. Bilmen Gerekenler


Sanal Fuarlara yönelik olarak;


Bu destekten kolaylıkla yararlanabilirsin. 


Sadece şirketine ait  belgeleri işbirliği kuruluşuna teslim etmelisin. 


Heyeti işbirliği kuruluşu (Birlik, Ticaret &Sanayi Odası, 
Sektörel Dernek vb.) düzenler, heyetle ilgili tüm belgeleri Bakanlığa
işbirliği kuruluşu iletir ve organizasyon işlemlerini işbirliği kuruluşu yürütür.

 

Kimler Yararlanabilir?

3. Kimler Yararlanabilir

Sektörler ve Tanımları:
• Sağlık Turizmi Şirketleri: Sağlık turizmi aracılık faaliyetlerinde bulunan ve Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip tüm şirketler desteklerden faydalanabilir. 
• Sağlık Kuruluşları: İlgili kamu kurumundan ruhsatlı, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip tüm sağlık kuruluşları desteklerden faydalanabilir. (Hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, bakım merkezleri v.s.)
• Bilişim  Şirketleri : Yazılım, Mobil Uygulama, Bilgisayar Oyunu, Bilişim Hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler desteklerden faydalanabilir. 
• Film Yapımcısı Şirketler: Kültür ve Turizm Bakanlığından yapımcı belgesi almış film şirketleri
desteklerden faydalanabilir. 
• Film Dağıtımcısı Şirketler: Türk dizi ve filmlerini yurtdışında dağıtan şirketler
desteklerden faydalanabilir.
• Eğitim kurumu : Türkiye’de yerleşik,  Devlet Üniversiteleri, Vakıf Üniversiteleri ve
Vakıf Meslek Yüksek Okulları desteklerden faydalanabilir.
*Yönetim Danışmanlığı Şirketi:  Genel yönetim, hukuk, mali işler, finansman, vergi, denetim, yatırım,
üretim, pazarlama, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları konularında hizmet sunan danışmanlık şirketleri yararlanabilir.
*Lojistik Şirketi: Türkiye'de yerleşik olup uluslararası yük/eşya taşımacılığı hizmeti gerçekleştiren, uluslararası lojistik işletmeciliği ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan şirketler desteklerden yararlanabilir. 
*Yayıncılık Kuruluşu: Türkiye’de yerleşik süreli ve süresiz basılı yayın yapan yayınevleri ile bu alanda faaliyet gösteren telif ajansları desteklerden yararlanabilir. 
*Müteahhitlik/teknik ve Müşavirlik Şirketi: 2641 sayılı Karar’ın 3 üncü maddesinin, birinci fıkrasının, (c) bendinde müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri için belirtilen işbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilecek organizasyonlara katılım sağlayacak olan şirketler desteklerden yararlanabilir

Adım Adım Sanal Fuar Katılım Desteği

4. Adım Adım Sanal Fuar Katılım Desteği

a) Başvuru Belgeleri

5. Başvuru Belgeleri

1. Sanal Fuar Katılımı Destek Başvuru Formu (EK-5C)

2. Sanal Fuar Katılımı Yararlanıcı Bilgi Formu (EK-5B)

3. Yararlanıcıların, ilgili sektörde faaliyet gösterdiğini ispat eder nitelikte belge
   (Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Resmi Bir Kurum Onaylı Proje Dokümanı v.b.)

4. Sanal fuara katılan yararlanıcı adına katılan temsilcinin;  

a. Şirket sahibi veya ortağı olması halinde, şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicil gazetesi (ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli) 

b. Çalışanı (yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) olması halinde, bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi veya kişinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri. 

 

b) Başvuru Belgeleri

5. Başvuru Belgeleri

5. Genelge’de belirtilen giderlere ilişkin:

a. Alınan hizmetin detaylarını içeren fatura (Faturalandırma işleminin özeti niteliğindeki
   ekstreler de kabul edilir.) 

b. Banka onaylı ödeme belgesi 
c. Sözleşme (Tanıtım faaliyetleri kapsamındaki faturalarda; faaliyetin türü, içeriği, bedeli,
   tarihi gibi hususlarda yeterli bilgi olması halinde ayrıca sözleşme aranmaz.)

6. Heyet kapsamında gerçekleştirilen tanıtıma ilişkin dokümanlar (ekran görüntüleri,
reklam görselleri, yayın örnekleri vb.)

7. Elektronik ortamdaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yayınlandıkları
web sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri veya sosyal medya reklamlarında
tanıtım dönemini ve tanıtımın gerçekleştiği ülkeleri gösteren rapor

8. Televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluşça onaylanan gerçekleşme raporu

9. Arama motorlarındaki tanıtımlar için; fatura dönemi ile uyumlu zaman aralığına ilişkin işlem
geçmişi raporu (reklamın tıklanma sayısını ve tıklamanın yapıldığı ülkeleri içeren rapor), arama
motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri ve arama motorlarındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetkili kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi
durumunda, aracı kuruluşun yetki belgesi

 

10. Ayrıntılı olarak hazırlanmış katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporu

Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir?

6. Daha fazla bilgi için sana kim yardımcı olabilir?

Dosyanla ilgili bilgi almak için:

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü 

Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bilisimhizmetleriuht@ticaret.gov.tr  
Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Dairesi Başkanlığı egitimuht@ticaret.gov.tr  
Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Dairesi Başkanlığı  kulturelyaraticihizmetleruht@ticaret.gov.tr  
Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı lojistik@ticaret.gov.tr  
Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Dairesi Başkanlığı saglikseyahatuht@ticaret.gov.tr  
Yurtdışı Yatırım, Finans ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ydyatirim@ticaret.gov.tr  
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanlığı ydmh@ticaret.gov.tr  İlgili mevzuatı indirmek için tıkla