Bu Destekle Ne Kazanırsın?

1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?

UR-GE projesi yürüten İşbirliği Kuruluşu, faaliyet başlamadan bir ay önce,
senin yerine Bakanlığımıza faaliyet başvurusunu gerçekleştirecek.

Faaliyete ilişkin aşağıda yer alan giderleri % 75 oranında
ve faaliyet başına 50.000 $'a kadar Bakanlığımız karşılar:

a) Faaliyetin tanıtımına yönelik, yazılı ve görsel iletişim 
veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Faaliyetin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Faaliyetin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler,
d)Tercümanlık giderleri.

Üstelik, bir UR-GE projesi süresince tam 10 adet sanal yurtdışı pazarlama
faaliyetine ilişkin bu giderleri destekleriz.

Bilmen Gerekenler

2. Bilmen Gerekenler


Adi şirket değilsen bu desteği almak için başka bir koşula ihtiyacın yok.


Bakanlığımızca desteklenmen için İşbirliği Kuruluşu faaliyet öncesinde senden sadece 
Katılımcı Şirket Talep Yazısı'nı (EK B-3) talep edecek. Bunu bir an önce doldur ve İşbirliği Kuruluşuna ilet.

Heyet düzenlendikten sonra ise İşbirliği Kuruluşu ilgili belgelerle birlikte destek ödeme başvurusunu,
senin adına Bakanlığımıza yapacak.


Senden sadece aşağıdaki belgeleri talep edecek:

1. Katılımcı Firma Değerlendirme Formu (EK E-5
2. Faaliyete katılan şirket çalışanının; 
a. Şirket sahibi veya ortağı olması halinde, şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren 
ticaret sicil gazetesi (ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli)
b. Personel (yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) olması halinde, 
bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi veya kişinin şirketi
temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri. 

Bu bilgileri en kısa zamanda İşbirliği Kuruluşuna ilet ki, destek süreci hızlı ilerlesin.

Adım Adım  Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Desteği

3. Adım Adım Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Desteği

Başvuru Belgeleri

4. Başvuru Belgeleri

Faaliyete ilişkin kesinleşmiş bilgiler faaliyet öncesinde Faaliyet Öncesi Bilgi Formu (EK E2) ile
işbirliği kuruluşu tarafından Bakanlıkça belirlenen İBGS’ye iletilir.

A. İşbirliği Kuruluşu Faaliyet Başvuru Belgeleri: 

1. Başvuru Formu (EK E-1)  
2. Katılımcı Firma Listesi 
3. Taslak Program 
4. Tahmini Bütçe ve Hizmet Alımlarına İlişkin Alınan Teklifler  
5. İlgili Ülke Müşavirliklerinin/Ataşeliklerinin değerlendirmelerinin alındığına dair belge 
   (E-posta, faks vb.)

B. İşbirliği Kuruluşu Destek Ödeme Başvuru Belgeleri:

1. İmza Sirküleri (İşbirliği Kuruluşuna Ait) 
2. Faaliyet Sonu Bilgi Formu ve Ödeme Talep Formu (EK E-3
3. Sonuç Raporu (EK E-4
4. Katılımcı Firma Değerlendirme Formu (EK E-5
5. Değerlendirme Formu-Bakanlık/İşbirliği Kuruluşu (EK E-6)
6. Faaliyete katılan şirket çalışanının; 
    a. Şirket sahibi veya ortağı olması halinde, şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren
ticaret sicil gazetesi (ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya
pay cetveli)
    b. Personel (yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) olması halinde,
bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi veya
kişinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri. 

7. Giderlere ilişkin olarak;
    a. Ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (alınan hizmetlerin detaylarını gösteren)
    b. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (banka onaylı olması gerekmektedir) 

8. Tanıtıma ilişkin dokümanlar (ekran görüntüleri, reklam görselleri, yayın örnekleri vb.)

Daha Fazla Bilgi İçin Sana Kim Yardımcı Olabilir?

5. Daha Fazla Bilgi İçin Sana Kim Yardımcı Olabilir?

Sana 3 farklı şekilde yardımcı olabiliriz.

- Destekle ilgili genel soruların için çağrı merkezimiz:

  0 850 808 04 04

- Dosyanı inceleyecek kişilerin telefon numaraları:

  Telefon numaralarını indirmek için tıkla

- İstersen sorularını aşağıdaki mail adresine iletebilirsin: 

  kobiihr@ticaret.gov.tr

  İlgili mevzuatı indirmek için tıkla.