Belgelendirme Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum
sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen
gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinlerin
yanı sıra bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara
giriş avantaj sağlayan belge/sertifik harcamalarında sana destek
oluyoruz.